2 thg 1, 2009

Web 2.0?

DangLVH
Web 2.0, có lẽ bạn cũng chẳng xa lạ gì với thuật ngữ trên, nhưng thật khó để hiểu và định nghĩa được nó.
Mời bạn xem video dưới đây để có thể mường tượng thêm về web 2.0 một thuật ngữ mà không thể diễn tả hết bằng lời

Recent Posts

Posts

Popular Posts